Magyar Deutsche

Svábok a németek között

2014. május 6.

Időpont: 2014. május 7., 18 óra.                              

1712-től Kőszegfalva – bár földrajzilag elkülönülve – de Kőszeg város szerves részét alkotja. A betelepített svábok sem az itt élő németekkel, sem a helybéli magyarokkal nem alakítottak ki szoros kapcsolatot. Ennek eredményeképpen zárt közösségük „archaikus” hagyományai, szokásai szinte a mai napig tisztán megmaradtak. Híresek a három napig tartó farsangi vigalmaik, illetve az „asszonyfarsang” szokása. Ebbe a világba enged betekintést a Kőszegi Városi Múzeum vándorkiállítása. A rendezvényt két tudományos-ismeretterjesztő előadás egészíti ki, amelyet a Kőszegfalvi Nemzetiségi Asszonykórus műsora és sváb gasztronómiai bemutató is színesít.
Program:
A megjelenteket köszönti Básthy Béla Kőszeg alpolgármestere.
A rendezvényt megnyitja dr. Schöpflin György Európai Parlamenti képviselő
–  ”Asszonyfarsang – svábok a németek között” című vándorkiállítás bemutatása/megnyitása
–  ”Kőszegfalvi elsők- Svábfalu történetének első évtizedei” Söptei Imre (MNL VaML KFL) előadása
–  ” A német nyelv használatának változásai Kőszegfalván a 300 év alatt” Babai Zsófia (NyME SEK) előadása
–  A Kőszegfalvi Nemzetiségi Asszonykórus műsora
–  Ízelítő a sváb gasztronómiából
(Zentrum.hu)