Magyar Deutsche

JUNGE WISSENSCHAFT sorozat: Interetnikai kapcsolatok Erdélyben, a 20. század elején. Dr. Dácz Enikő előadása.

2013. március 13.

Az előadó főképp pozitív példák kapcsán mutatja be a nemzetiségek közötti együttműködést Kolozsvárott, Brassóban és Nagyszebenben.